Italy's demographic trap: Voting for childcare subsidies and fertility outcomes

Koka K., Rapallini C., 2022 – European Journal of Political Economy

Leggi tutto